Mapy geodezyjne

Czytanie i tworzenie map geodezyjnych

Choć może myślimy o Ziemi jako jednolitej, gładkiej kuli ziemskiej, w rzeczywistości jej kształt i powierzchnia są dość skomplikowane. Złożoność ta stanowi wyzwanie przy próbie określenia szerokości, długości, czy wzniesienia danego punktu na powierzchni Ziemi. Elementy te są częścią nauki jaką jest geodezja.

Umiejętność czytania i korzystania z różnych map jest kluczową umiejętnością w geodezji. Mapy geodezyjne stanowią usystematyzowanie i zorganizowanie informacji o punktach znajdujących się na powierzchni ziemi i nie tylko. Geodeci rozpoczynają pracę z mapą w dużej skali w celu stworzyć właściwy plan płaszczyzny krajobrazu. Następnie geodeta określa potrzebę konkretnych projektów, aby móc wykonać dla nich odpowiednią mapę geodezyjną.

Mapy geodezyjne zwane inaczej mapami sytuacyjno-wysokościowymi są tworzone na potrzeby gospodarcze, społeczne i środowiskowe różnego rodzaju inwestycji. Ich powstawanie obejmuje szczegółowe badanie lub przegląd, jak przez zbieranie informacji poprzez obserwacje, pomiary w terenie, ankiety lub badania instrumentów prawnych, i analizę danych uwierzytelniających planowanie, projektowanie oraz ustanowienie granic własności.

Mapy geodezyjne Bielsko

Firma Unigeo oferuje kompleksową obsługę inwestycji, w tym sporządzanie map geodezyjnych. Podczas pomiarów specjaliści firmy wykorzystują doskonały sprzęt i programy przestrzeni CAD. Wykonywane mapy geodezyjne zawsze sporządzane są w formie tradycyjnej i cyfrowej. Tworzenie map do celów projektowych w postaci numerycznej jest bardzo komfortowe dla architektów i projektantów, otrzymujących gotowy podkład mapowy w formacie przestrzeni CAD( rdl, dxf, dwg, dgn ). Taka mapa geodezyjna dostarczana jest do klienta w pliku oraz wersji klasycznej na kalce lub papierze. W razie potrzeby UNIGEO wykona również kalibrację rastrów i wektoryzację map geodezyjnych.

Firma wykonuje zlecenia w całym województwie śląskim i małopolskim. Przede wszystkim: w powiecie bielskim, pszczyńskim, cieszyńskim, żywieckim, jak również w powiecie nowosądeckim, nowotarskim, gorlickim, limanowskim. Szczegółową ofertę znajdą Państwo na www.unigeo.pl

Historia geodezji humorystycznym okiem ekspertów z NASA: