Geodezja Bielsko

Co to jest GEODEZJA?

Geodezja jest to technika i nauka dokładnego określenia naziemnej lub trójwymiarowej pozycji przestrzeni punktów, odległości i kątów między nimi. Punkty te zazwyczaj, choć nie tylko, znajdują się na powierzchni Ziemi i są często stosowane w celu budowania map i ustalenia granic lądowych własności prywatnych lub celów rządowych.

Aby można było osiągnąć powyższy cel, geodezja wykorzystuje elementy nauk takich jak: geometria, trygonometria, inżynieria, matematyka, fizyka i prawo. Geodezja jest istotnym elementem w rozwoju środowiska człowieka od początku zapisanej historii (ok 5000 lat temu), obecnie jest to również wymóg w zakresie planowania i realizacji niemal każdego rodzaju budowy. Najbardziej znane współczesne zastosowania geodezji znajdziemy w dziedzinie transportu, budownictwa, komunikacji, sporządzaniu map oraz definicji granic prawnych własności gruntów.

Firma UNIGEO zatrudnia specjalistów posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu geodezji. Wszystkie zlecenia wykonywane są za pomocą nowoczesnego sprzętu pomiarowego, gwarantującego szwajcarską precyzję pomiarów.

Definicja geodezji